Wędliniarz

 Wędliniarz

1.Wędliniarz zajmuje obróbką poubojową tusz. Przeprowadza rozbiór tusz, półtusz zwierząt rzeźnych. Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem mięsa oraz zabezpieczaniem przed zepsuciem. Produkuje wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe, konserwy oraz tłuszcze topione. Obsługuje maszyny u urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie mięsa. Dokonuje obróbki termicznej surowców i półproduktów oraz pakuje gotowe wyroby.  

 

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:   Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (TG.05) – egzamin po klasie III  

 

3. Sylwetka absolwenta Absolwent kończący szkołę w zawodzie wędliniarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
  • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
  • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

 

4. Wędliniarz  znajdzie zatrudnienie w:

  • zakładach mięsnych, hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin,
  • punktach zbytu mięsa i jego przetworów.   

5Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: Zajęcia praktyczne odbywają się w regionalnych zakładach rzemieślniczych i przemysłowych produkujących wyroby wędliniarskie. Nauka zawodu bezpośrednio u pracodawcy daje możliwość kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy. Uczeń jest jednocześnie pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy. Okres nauki wlicza się do stażu pracy.  Za każdy miesiąc pracy otrzymuje wynagrodzenie oraz ma opłaconą składkę emerytalną.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy