Technik spedytor

TECHNIK  SPEDYTOR -  NOWOŚĆ
 
1. Technik spedytor posiada wiedzę umożliwiającą organizowanie i koordynowanie procesu transportowego. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, wodno-śródlądowy oraz intermodalny. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu ładunków różnymi środkami transportu w kraju i zagranicą oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z przewozem.
 
2. Informacje dodatkowe.
Młodzież w klasie technik spedytor będzie realizować celno-podatkową innowację pedagogiczną. Uczniowie rozszerzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie procedur celnych, polskiego systemu podatkowego oraz postępowania celno-skarbowego.
 
3. Kwalifikacje W zawodzie technik spedytor wyodrębniono jedną kwalifikację zawodową:
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 
4. Sylwetka absolwenta.
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
 •  planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 •  pozyskiwanie dla firmy nowych klientów i kontrahentów;
 •  prowadzenia negocjacji i korespondencji z klientami;
 •  prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowych;
 •  nadzorowania przygotowań ładunku do transportu;
 •  monitorowania przebiegu procesu transportowego;
 •  kalkulowania kosztów i cen świadczonych usług spedycyjno-transportowych;
 •  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z kontrahentami.
 
5. Możliwości zatrudnienia Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:
 •  firmach spedycyjnych i kurierskich
 •  firmach transportowych
 •  agencjach obsługi portów morskich
 •  portach lotniczych §  agencjach celnych
 •  przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym
 •  hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe
 •  przedsiębiorstwach produkcyjnych w działach zaopatrzenia, sprzedaży i wysyłki;    
 
6. Baza dydaktyczna.
W toku kształcenia uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych oraz biorą udział w wycieczkach przedmiotowych organizowanych do zakładów przemysłowych oraz przedsiębiorstw transportowych wyposażonych w urządzenia do załadunku oraz wyładunku na terenie województwa podkarpackiego.

TECHNIK  SPEDYTOR – POSZUKIWANY ZAWÓD DLA CIEBIE
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy