Technik architektury krajobrazu

   Technik architektury krajobrazu.

 1. Architekt krajobrazu to zawód prestiżowy i twórczy, dający wiele satysfakcji z jego wykonywania, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zamiłowanie do przyrody. Czynności zawodowe wymagają opanowania technik rysunku odręcznego, wizualizacji barwnych oraz posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi w ramach wspomagania prac projektowych.  

 

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia :

a) Kwalifikacja 1 : RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

b) Kwalifikacja 2 : RL.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  

 

3. Sylwetka absolwenta Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie :

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • wykonywania różnego typu dekoracji roślinnych w pomieszczeniach oraz założeniach ogrodowych;
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).  

 

4.Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • przygotowany jest również do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania, budowy i pielęgnacji obiektów i elementów architektury krajobrazu  

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • stanowiska rysunkowe , wyposażone w pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej; - pakiet programów biurowych, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych oraz projektowania terenów zieleni;
 • przykładowe projekty obiektów architektury krajobrazu, katalogi nakładów rzeczowych oraz katalogi i cenniki dotyczące robót i usług w terenach zieleni, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych/zawodowych;
 • stoły do projektowania dla uczniów;
 • przykładowy plan zagospodarowania przestrzennego, przykładowe kosztorysy
 • modele, zdjęcia, filmy instruktażowe dotyczące urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni;
 • próbki materiałów budowlanych, projekty wykonawcze
 • plansze, zdjęcia, filmy dydaktyczne przedstawiające roślinność stosowaną w terenach zieleni, makiety i zdjęcia historycznych i współczesnych założeń ogrodowych;
 • plansze przedstawiające etapy pracy projektowej architekta krajobrazu;
 • katalogi: roślin ozdobnych, elementów architektury ogrodowej, materiałów budowlanych.   
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy