Powiat stawia na zawodowców

Realizujemy nowy projekt: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”

Powiat Stalowowolski od 01.09.2016 do 31.10.2019 realizuje projekt pn. „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 
 
Informacje o naborze (proszę kliknąć poniższe linki):

dla nauczycieli

dla uczniów
 
ogłoszenie o rekrutacji (nowe do 11.09.2019)

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela (proszę kliknąć poniższe linki):

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie uczestnika

regulamin rekrutacji

zakres wsparcia

Uwaga!!! Formularz zgłoszeniowy nauczyciela wymaga podpisu dyrektora szkoły.

dla ucznia (proszę kliknąć poniższe linki):

formularz zgłoszeniowy 
 
oświadczenie uczestnika

regulamin rekrutacji

zakres wsparcia oraz kryteria rekrutacji

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 042,48 złotych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Stalowa Wola poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego
i współpracę z pracodawcami.
Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. w której znajduje się Biuro Projektu tel. 158427843 wew.60
Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli przewidziano realizację następujących zadań:
Płatne staże i praktyki dla uczniów: staże: 195 osób, praktyka zawodowa: 9 osób
Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

1. Kurs kadry i płace z wykorzystaniem komputera
2. Kurs obsługa kas fiskalnych z obsługą magazynu
3. Profesjonalna obsługa klienta
4. Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym zakończony egzaminem UDT
5. Kurs profesjonalny pracownik recepcji hotelowej
6. Kurs profesjonalny pracownik w informacji turystycznej
7. Kurs kuchnie świata
8. Spedycja w handlu
9. Kurs cyfrowa obróbka fotografii
10. Kurs carvingu
11. Kurs barmana I stopnia
12. Kurs baristyczny z elementami Latte Art.
13. Firma symulacyjna dla kierunku Technik ekonomista
14. Firma symulacyjna dla kierunku Technik handlowiec
15. Firma symulacyjna dla kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych i kelner
16. Firma symulacyjna dla kierunku Tech. hotelarstwa
17. Firma symulacyjna dla kierunku fototechnik

 Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego:
- pracownia dla zawodu Kelner
- pracownia dla zawodu Technik hotelarstwa
- pracownia dla zawodu Technik ekonomista
- pracownia dla zawodu Technik Handlowiec
- pracownia dla zawodu Fototechnik

 


Osoby zainteresowane udziałem w wybranej formie wsparcia proszone są o zapisywanie się u Pani Jolanty Stępień.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy