Bezpieczna szkoła

"ZDROWA SZKOŁA - TO SZKOŁA BEZPIECZNA"


MOTTO:

"Przemoc jest straszna, przemoc to choroba
okrutne czyny, bardzo często słowa.
Dotyka wszystkich: winnych i bez winy.
Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny."


"Razem bezpieczniej"


Nasza szkoła włączyła się w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ". Opracowaliśmy projekt, który został pozytywnie oceniony przez starostwo i przesłany do UW w Rzeszowie. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zgłoszono 43 projekty ubiegające się o objęcie ich dofinansowaniem ze środków rezerwy celowej.

Spośród 43 zgłoszonych projektów wytypowano 5 najciekawszych które Wojewoda Podkarpacki przesłał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z rekomendacją do objęcia ich dofinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację programu "Razem bezpieczniej" w 2008r.

Do MSWiA wpłynęło 77 projektów z całej Polski . Po szczegółowym zaprezentowaniu wyników prac grup roboczych i analizie list rankingowych czterech zespołów roboczych Zespół koordynujący zarekomendował do dofinansowania 32 projekty, wśród nich naszej szkoły Na realizację zadań projektu nasza szkoła otrzymała 25 980 zł. Projekt opracowany przez szkolnego koordynatora promocji zdrowia nauczycielkę tutejszej szkoły
mgr inż. Jadwigę Małkowicz, uważamy za ogromny sukces na skalę ogólnopolską - naszego powiatu, naszej szkoły.


Dlaczego włączyliśmy się w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ"?


Problem bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się - i ciągle zmieniają - jej uwarunkowania i formy. Nie jest też tajemnicą, że od przemocy szkoła nie jest wolna. Słabsi i młodsi są przedmiotem ataku starszych i silniejszych. Uczniowie skarżą się, że są bici przez kolegów dla zabawy, zmuszani przez nich do palenia papierosów, picia alkoholu, a niekiedy zażywania narkotyków. Pokrzywdzeni uczniowie są zastraszani, boją się powiedzieć dorosłym o tym, co dzieje się w szkole

Przemoc stała się stałym elementem naszego życia. Zachowania agresywne wdzierają się nie tylko do szkół, domów, ogarnęły ulice i miejsca, gdzie przebywają dzieci i młodzież. Codziennie w mediach podawane są wiadomości informujące nas o matkach zabijających swoje dzieci, ojcach torturujących rodziny, kolegach mordujących swoich kolegów... Wszechobecna przemoc i agresja robią swoje. Boimy się zwrócić uwagę wulgarnemu nastolatkowi, ponieważ na przeklinaniu może się nie skończyć i to właśnie my staniemy się ofiarą.

Agresja istnieje odkąd pojawiło się życie i będzie trwała do ostatniego istnienia, jednak jako ludzie dorośli i odpowiedzialni nie możemy być bierni wobec tego zjawiska i powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby zminimalizować problem występowania przemocy i zachowań agresywnych w naszym środowisku.

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych i najważniejszych naturalnych potrzeb człowieka. Należy chronić młodzież, dając jej poczucie bezpieczeństwa i pomóc jej odnaleźć drogę do człowieczeństwa w pełnym tego słowa znaczeniu. To właśnie oni będą kiedyś rodzicami i staną przed wyborem, dawania miłości lub czynienia krzywdy swoim dzieciom.

Adresaci projektu


Projekt skierowany jest do uczniów Z.S.P. NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Planujemy jednocześnie współpracę z rodzicami uczniów, w celu uświadomienia im ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym rodzicu i pomocy w wypracowaniu odpowiednich metod wychowawczych.

Projekt obejmie również nauczycieli, zapewniając im poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Zadania realizowane w ramach naszego projektu

W ramach projektu zaplanowaliśmy 40 zadań min:

 • Stworzenie systemu bezpieczeństwa dla ucznia" Dość milczenia". Założenie internetowej skrzynki zaufania.
 • Stworzenie systemu informowania rodziców "Szkoła dla rodziców".
 • Monitoring wizyjny przy wejściu do szkoły.
 • Zatrudnienie psychologa-współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli.
 • Edukacja w zakresie zapobiegania uzależnieniom.
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji pomocowych.
 • Zapoznanie uczniów z odpowiednimi ustawami na temat przepisów prawnych dot. kar z tytułu wykroczeń- przez przedstawicieli KPP i Sądu Rodzinnego w Stalowej Woli.
 • Prowadzenie prelekcji dla rodziców i rozdawanie ulotek związanych z przemocą w rodzinie , jej skutków i sposobów przeciwdziałania.
 • Zapoznanie rodziców z przepisami prawnymi o odpowiedzialności młodzieży za czyny karalne podczas spotkań z przedstawicielami KPP w Stalowej Woli.
 • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zagrożeniami wynikającymi z działalności sekt i nowych ruchów religijnych.
 • Opracowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem działań alternatywnych skierowanych do młodzieży zagrożonej uzależnieniem, bądz deprawacją kulturową we współpracy z psychologiem.
 • Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla młodzieży nt.Jak radzić sobie z przemocą.? Przez psychologa we współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego.
 • Zorganizowanie akcji ph. Tydzień szczególnej kultury.
 • Dzień Bez Wulgaryzmów.
 • Dzień Elegancji.
 • Dzień Bez Nałogów.
 • Proszę ,dziękuję przepraszam.
 • Dzień Tolerancji.
 • Zorganizowanie międzyszkolnego sympozjum ph. "Zdrowy może więcej" we współpracy ze szkołami i przedszkolem z sieci szkół promujących zdrowie z udziałem zaproszonych lekarzy, specjalistów i pracowników naukowych KUL w Stalowej Woli. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia jako recepty na bezpieczne życie.

W szkole powołano zespół do realizacji zadań projektu. Prace zespołu koordynuje:

szkolny koordynator promocji zdrowia - Jadwiga Małkowicz

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy