Konkurs dla szkół gimnazjalnych i podstawowych

Regulamin Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13,poz .125 ze zmianami).
ZASADY OGÓLNE
& 1
1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla
Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Konkurs jest konkursem tematycznym.
2. Hasło przewodnie konkursu brzmi „Ubezpieczenia gospodarcze”.
&2
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

CELE KONKURSU
&3
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów problematyką społeczno - ekonomiczną.
2. Propagowanie kultury ekonomicznej.
3. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej.
4. Wyławianie i wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży.
5. Pobudzanie do twórczego myślenia.
&4
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.
2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
a. zawody trzyosobowych zespołów reprezentujące dana szkołę,
b. zawody indywidualne.
3. Szkołę może reprezentować jeden zespół.
4. W każdej kategorii konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
&5
1.Historia ubezpieczeń w Polsce.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące działalności ubezpieczeniowej.
3. Funkcje i zasady ubezpieczeniowe.
4. Klasyfikacja ubezpieczeń.
5. Podstawy prawne ubezpieczeń.
6. Formy organizacyjno-prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
8. Ubezpieczenia obowiązkowe - charakterystyka.
9. Wybrane ubezpieczenia dobrowolne - charakterystyka.
10. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych.
11. Kalkulacja składek w ubezpieczeniach gospodarczych.

PRZEBIEG KONKURSU
&6
1. Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku w siedzibie Organizatora o godzinie 10:00.
2. Konkurs będzie przebiegać w następujących etapach:
a. rozwiązywanie testu jednokrotnego wyboru,
b. rozwiązywanie krzyżówki tematycznej,
c. kalkulacja składki ubezpieczeniowej.
3. Termin zgłaszania szkół do konkursu upływa 31 marca 2019 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
&7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
2. Szczegółowych informacji udziela: Jerzy Miszczyszyn tel. 692744150 email: miszczyszyn.jerzy@gmail.com

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy